Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları                                                                                        

 (1) Adayların, lise son sınıfta ya da lise mezun olmaları koşuluyla;

         a) Yabancı uyruklu olanlar,

         b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

        c) Yabancı uyruklu iken, TC vatandaşlığına geçenler ve bu durumdaki çift uyruklular,

        d) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

         e) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

         f) KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan KKTC uyruklular; GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar, yurt dışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

(2) Adaylardan;

          a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,

          b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

           c) maddenin 1. fıkrasının “b” bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

         d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

         e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesindeki okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5. maddenin 1. fıkrasının “b” bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

TR