Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sınav Başvuru Kılavuzu

 

 

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ / INTERNATIONAL STUDENT OFFICE

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (MTÜ-YÖS) BAŞVURU KILAVUZU 2021

 

 

İÇİNDEKİLER

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR…… 3
 2. BAŞVURU KOŞULLARI….. 5
 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ ……7
 4. SINAVA ÇAĞRI ……9
 5. SINAV.. ..10
 6. SINAV SORULARININ İLANI …..11
 7. SINAV SORULARINA ve SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ ……11
 8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ …….12
 9. MTÜ-YÖS TABAN PUANI …….12
 10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI….. 13
 11. MTÜ BÖLÜM/PROGRAM KONTENJANLARI …..13

 

            

           1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (MTÜ-YÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yapılmaktadır.

MTÜ-YÖS 2021, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi’nde yapılacaktır.

MTÜ YÖS sonucu, sınav tarihini izleyen 1 (bir) akademik yıl için geçerlidir.

Başvuru ve Kayıt Takvimine  https://mtuiso.ozal.edu.tr/?page_id=7953 sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

1.2. Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Malatya Turgut Özal Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe ve/veya İngilizce dili kullanılır.

1.4. Sınav başvuruları 3 Mayıs 2021 – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

1.5. Sınav başvuru formunun başarıyla doldurulmasından sonra Kayıt Numaranız sisteme girdiğiniz e-postanıza gönderilecektir.

1.6. Sınav ücretini, banka dekontunuzun açıklama bölümüne Pasaport veya Kimlik numaranızı yazdırarak Malatya Turgut Özal hesabına başvuru süresi içinde yatırınız.

1.7. Sisteme girerek banka dekontunuzun resmini yükleyiniz.

1.8. Sınava girmeye hak kazanan adayların, gönderilecek Sınava Giriş Belgesinin çıktısını alması gerekmektedir. Adaylar, Sınav günü Sınava Giriş Belgesi ile pasaportlarını veya kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

1.9. MTÜ-YÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmaz.

1.10.MTÜ-YÖS’e girmek için gelen adaylar, ikamet izni, barınma, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.

1.11. Adayların MTÜ-YÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez.

1.12. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, MTÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için MTÜ Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.13. MTÜ-YÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

           2. BAŞVURU KOŞULLARI

Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular, http://yos.ozal.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

MTÜ-YÖS sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonrasında bir programa kayıt olmak için 2.1’ deki koşullara sahip olunması zorunludur.

Kayıt sırasında gerekli belgelerini sunamayan adayların üniversiteye kayıtları kesinlikle yapılmaz.

2.1) Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan;

           a) Yabancı uyruklu olanların,

           b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde

“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

         c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

         d) i- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

       ii- 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

          e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

2.2) Bu maddedeki özelliklere sahip olan adayların başvuruları kabul edilmez.

Başvuracak adaylardan,

           a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin-lise- tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

           b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin-lise- tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

           c) Bu kılavuzun 2.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (2.1/d maddesindeki şartları sağlayanlar hariç),

           d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin-lise- tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

           e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday Başvuru Formunun Doldurulması ve Kayıt Numarasının Edinilmesi

3.1. Başvuru sistemine http://yos.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.  Adaylar başvuru süresi içinde Aday Başvuru formunu dikkatle doldurmalıdır. Kayıt Numaraları adayların e-posta adresine gönderilecektir.

3.2. Adayların online başvuru formunda istenen tüm bilgileri (çifte vatandaşlık, uyruk, mavi kart, pasaport, kimlik vb. bilgiler dahil) doğru, eksiksiz, değiştirme ve kısaltma yapmadan bildirmesi zorunludur. Eksik, yanlış bilgi verdiği tespit edilen adayların kayıt işlemleri yapılmış olsa bile iptal edilir.

Başvuru sırasında istenen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Elektronik ortama aktarılmış fotoğrafınızı, pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini ya da uluslararası kimlik kartınızın resmini, sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlayan banka dekontunuzu sistemde ilgili alana yükleyiniz.

3.3. Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.

3.4. Aday başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğrafta adayın tanınmasında önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan dolayı adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalıdır.

3.5. Kayıt numaranız, başvuru işlemleri başarıyla tamamlandığında, başvuru sırasında kullandığınız e-postanıza gönderilecektir. Başvuru hesabınıza sonraki girişlerinizde aynı e-posta adresiniz veya kayıt numaranız ile giriş yapabileceksiniz.

3.6. Kayıt Numarası sadece bir kez edinilebilir. Kayıt Numarası, hem bu sınavda hem de adayın MTÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

3.7. Kayıt numarası verildikten sonra, MTÜ ile yapılacak her türlü yazışmada “Kayıt Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Kayıt Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

Sınav Ücretinin Yatırılması

3.8. Sınav ücretini sistem üzerinde verilen hesap numaralarına HAVALE/EFT/SWIFT yaparak dekontun üzerine pasaport veya kimlik numaranızı yazmak suretiyle ödeyebilirsiniz. Sınav ücretinizin banka hesabına aktarıldığı tespit edildikten sonra başvurunuz onaylanacaktır.  MTÜ-YÖS’ e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen bilgilerle ödeyecektir.

        a) Sınav Ücretleri:

Sınav Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olup, sınav ücreti 300 TL (Türk Lirası)’dır.

Sınav ücretini Euro olarak ödeyecekler için 30 Euro’dur.

Sınav ücretini Amerikan Doları olarak ödeyecekler için 35 USD’dır.

       b) Hesap Detayları:

Banka Adı: Halk Bankası,

Şube Adı: Malatya Şubesi,

Şube Kodu: 0558

Hesap Adı: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI (YÖS HESABI)

DÖVİZ CİNSİ HESAP NO IBAN NO
TL 04000545 TR41 0001 2009 5580 0004 0005 45
EURO 58000382 TR93 0001 2009 5580 0058 0003 82
USD 58000381 TR23 0001 2009 5580 0058 0003 81

Swift Kodu: TRHBTR2AXXX

         c) Açıklama: Sınav için ödeme yaparken açıklama kısmına Pasaport veya Kimlik Numaranızı yazınız.

3.9. Sınav ücretini yatırdıktan sonra Başvuru formuna girerek banka dekontunuzun fotoğrafını yükleyiniz.

3.10. Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:

        a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

           b) Bankanın masraf alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır.

           c) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

          d)Sınav ücreti başvuru süresi içinde yatırılmalıdır. Yatırılan ücretler günlük olarak kontrol edilmektedir. Sınav takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında ücreti yatırılmayan veya eksik yatırılan başvurular onaylanmaz.

         4. SINAVA ÇAĞRI

4.1. Adayların başvuruları MTÜ-YÖS tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin tamam olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların, Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir. Sınava Giriş Belgenizi sistem üzerinden çıktı olarak alabilirsiniz.  Sınav yeri, saati ve kimlik bilgileriniz Sınava Giriş Belgesi üzerinde yer alacaktır.

4.2. Adaylar MTÜ-YÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. MTÜ, adayların vize işlemleri için ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

            5. SINAV

5.1. MTÜ-YÖS, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14:00’de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi’nde yapılacaktır.

5.2. Sınava girerken adayların, 2021 MTÜ-YÖS Sınava Giriş Belgesi ile, Pasaport ve/veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

5.3. Adayların cep telefonu ve hesap makinesi ile sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.

5.4. Adaylar, sınav başlama saatinden 1 (bir) saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

5.5. MTÜ-YÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakla birlikte soruların Türkçe, İngilizce, açıklamaları da bulunmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 120 dakikadır.

5.6. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Bu testler puanlanırken, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecek yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir ve kalan sayı adayın ham puanı olacaktır.

5.7. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

5.8. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

5.9. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

            6. SINAV SORULARININ İLANI

6.1. Adaylar sınav sorularına https://mtuiso.ozal.edu.tr adresinden erişebileceklerdir.

 

            7. SINAV SORULARINA ve SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ

7.1. Sınav sorularına itiraz, soruların adayların erişimine açıldığı günden itibaren beş (5) iş günüdür.

İtirazlar, e-posta yoluyla mtuiso@ozal.edu.tr adresine yapılmalıdır. İtirazlar, Soru İtirazları Komisyonu tarafından karara bağlanır. Değerlendirme sonucunda iptal edilecek sorular, değerlendirmede doğru olarak kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde e-posta yoluyla mtuiso@ozal.edu.tr adresine yapılmalıdır.

 

               8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

8.1. Adayların, MTÜ-YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunacak ve ham puan yüz (100)’lük sisteme dönüştürülecektir.

 

         9. MTÜ-YÖS TABAN PUANI

9.1. Adaylar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi web sayfasında duyurulan tarihlerde tercih yaparlar. Belirtilen tarihler içinde tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmaz.

          a) Adaylar en fazla 3 programı/bölümü tercih edebilir.

        b)Adaylar kontenjanlara ilişkin kılavuzda programların / bölümlerin karşılarında yer alan puanlara göre tercihte bulunur.

          c) Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bölümlerine Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 70 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır. Ancak, her bölümün asgari yerleştirme puanı ilan döneminde yeniden belirlenerek duyurulur.

          d) Ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarının programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 50 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

          e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 60 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

          f) Tıp Fakültesi için Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 95 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

    10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

10.1. Adaylar sınav sonuçlarını https://mtuiso.ozal.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

10.2. Sınav Sonuç Belgesi, kesin kayıt sırasında adaylardan istenecektir.

 

          11. MTÜ BÖLÜM/PROGRAM KONTENJANLARI

11.1. Aşağıdaki adreste belirtilen kontenjanlar ön bilgi amaçlı olarak verilmiştir. Kesin kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)’ün onayından sonra ilan edilecektir.

https://mtuiso.ozal.edu.tr/?page_id=7970

TR