Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Türkçe Öğretimi

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yabancı  dil olarak Türkçenin öğretimi amaçlı çalışmalar yürütülmektedir:

http://tomer.ozal.edu.tr/

TR