Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kayıt

Kayıt işlemleri: 

Lisans ve önlisans bölümlerine YÖS sonucuna göre yerleştirme işlemleri yapılır. Yerleştirilmesi yapılan adaylar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt yaparlar.

Kayıt için gerekli evraklar:

1.Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

2.Lise diplomasının, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,

3.Lise eğitimine başlama ve mezuniyet tarihini belirten belge (Mezun olduğu okuldan temin edilecektir.)

4.KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

5.YÖS sonuç belgesi,

6.Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

7.İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),

8.Dört adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

9.Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

10.İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı 

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir ve yasal işlem yapılır.

TR