Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Üniversitemiz Hakkında

ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA

             Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek-181. maddesi uyarınca kurulmuştur. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden oluşmaktadır. Üniversitemizde  Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi,  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat  Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde  Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Akçadağ,  Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde Meslek Yüksekokulları mevcuttur.

             Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Battalgazi ilçesinde faal olan ve diğeri ise inşaat çalışmaları devam eden Yeşilyurt ilçesinde yer alan 2 merkez yerleşkesi bulunmaktadır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ilin tüm dinamiklerini yansıtan ve hemen hemen tüm ilçelerinde faaliyet yürüten bir şehir üniversitesidir.  

TR