Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Öğrenim Ücretleri

 
 
Öğrenim Ücreti
 
2020 Yılı Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri:
Fakülteler 1.Taksit (Güz Dönemi) 2.Taksit (Bahar Dönemi)

 

Toplam (Yıllık)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 1000 TL

 

1000 TL

 

2000 TL

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1250 TL

 

1250 TL

 

2500 TL

 

Tıp Fakültesi

 

10000 TL

 

10000 TL

 

20000 TL

 

Ziraat Fakültesi 631,50 TL 631,50 TL 1263 TL

 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1000 TL

 

1000 TL

 

2000 TL

 

Meslek Yüksekokulları 310,50 TL 310,50 TL 621 TL

 

TR