Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyonumuz

Vizyonumuz

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma vizyonu; Malatya’yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe merkezi haline getirerek, bölge, ülke ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmektir. Yüklendiği sosyal sorumluluğun bilincinde olan, ülkemizin beklentileri ve hedefleri doğrultusunda, evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi bir üniversite olmaktır. Vizyonumuz eğitim ve öğretim standartlarını evrensel düzeye yükseltmek, yaygınlaştırmak, idame ettirmek, eğitime dinamizm ve itibar kazandırmaktır. Aynı şekilde akademik ve idari kadromuzun da küresel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri için her türlü hareketliliğe katılmaları üniversitemizce teşvik edilmektedir.

TR